Strao Renesse

In Renesse altijd het eerste Straofeest.

De Strao van Renesse start altijd als eerste van alle Schouwse dorpen, met het rijden van de traditionele Strao met gemiddeld 100 paarden en heel veel enthousiaste toeschouwers.

De korte en lange route worden samengevoegd , de oorspronkelijke lange route wordt iets ingekort en op het strand wordt er opgesplitst in een snelle groep (voor de ruiters en paarden die willen galopperen) en een rustigere groep voor met name de Trekpaarden en natuurlijk ook voor diegenen die niet willen galopperen die wel een stukje draf inzetten maar het verder rustiger aan voortzetten. De snelle groep rijdt een stuk voorbij de duinovergang bij Haamstede en komt dan terug zodat de groep weer samenvoegt voor de overgang. Zo kan iedereen mee met de volledige route.

Strao is de benaming van een folklore die nog uitsluitend in de westhoek van Schouwen Duiveland Zeeland voorkomt. De datum was tot ver in de 70-er jaren van de 20e eeuw als volgt: De eerste Strao valt op maandag in de week voor de Vasten te Renesse. Op maandag voor Vastendag is het te Haamstede, Burgh en Westenschouwen gezamenlijk en daarna volgen de andere dorpen beurtelings op maandag of zaterdag.

In deze modernere tijden geldt dit niet meer zo strikt en is de datum bij voorkeur op een zaterdag.

Op de Strao worden alle paarden ingezet voor een rit die langs het strand leid waar ze de branding van de Noordzee ingestuurd worden voor het zogenaamde reinigen der benen. Een ritueel dat volgens sommigen terugvoert tot in de germaanse of keltische tijden. Waarna de rit vervolgt wordt en een ommegang volgt, de bonte stoet versierde paarden wordt vervolgens door het muziekcorps ingehaald en begeleid naar de andere festiviteiten. Diverse evenementen volgen voor de kinderen en ook nog een jaarlijkse ringsteekwedstrijd. De gemiddelde deelname is ongeveer 75 paarden wat bij wat betere weersomstandigheden wel eens over de honderd gaat. Echt een spektakel om mee te maken. Zie hiervoor het jaarlijkse programma boekje op deze site. Het geheel wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en financiële steun van de vele ondernemers van het dorp. De dag wordt afgesloten met een feestelijke samenzijn meestal in café het wapen van Zeeland.